Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је председници Уставног суда Србије Весни Илић Прелић акт следеће садржине:

 

Удружење војних пензионера Србије поднело je Уставном суду, 25. априла 2016. године, Иницијативу за покретање поступка ради оцене уставности и сагласности са општеприхваћеним правилима и потврђеним међународним уговорима Закона о привременом уређењу начина исплате пензија („Службени гласник РС“, бр. 116/2014), поводом које је оформљен предмет IУз-351/2015.

 

 

На сајту Уставног суда, објављено je да ће I Велико веће о иницијативама расправљати у II/2017, па у III/2017 кварталу 2017. године, а потом у I/2018 кварталу 2018. године.

 

О наведеној иницијативи Уставни суд још није расправљао. Мишљења смо да су се стекли услови да Уставни суд о инцијативама расправља и донесе адекватну одлуку.  Државни органи и представници мађународних институација, констатовали су да је извршена финансијска консолидација, да је смањен буџетски дефицит и јавни дуг, да је повећан бруто друштвени производ, да је учешће пензија у бруто друштвеном производу сведено и испод 11 одсто и смањено издвајање за пензије из буџета на 39 одсто због којих је донет Закон. Истовремено упозоравају да се од почетка 2018. године спорни закон налази у својеврсном правном вакууму.

 

У складу са изнетим, тражимо да Уставни суд што пре по поднетим иницијативама донесе одлуку јер свако одуговлачење је неоправдано и ствара услове за покретање судских поступака пред домаћим и међународним судовима.