Председник Удружења војних пензионера Србије Љубомир Драгањац упутио је данас писмо премијерки Ани Брнабић којим се захтева да Влада предложи Народној скупштини РС да по хитном поступку укине Закона о привременом начину уређивања исплате пензија. Писмо доносимо у целости.

Удружење војних пензионера Србије (УВПС) се током процеса доношења Закона о привременом начину уређивања исплате пензија, институционално и правно, у свим досадашњим активностима залагало да се што пре укине тај закон, и да се брише члан 80а Закона о ПИО, којим је укинуто усклађивање пензија два пута годишње. У том смислу предузето је више активности према Скупштини Републике Србије, Влади Републике Србије и према Уставном суду, које су листом одбијане, уз навођење разлога да још увек нису створени повољни услови да би закон био укинут. Државни органи и релевантне међународне и домаће финансијске институције (ММФ, Светска банка, Фискални савет Србије и друге) констатовали су да је извршена финансијска консолидација, да је смањен буџетски дефицит и јавни дуг, да је повећан бруто друштвени производ, да је учешће  пензија у бруто друштвеном производу сведено на испод 11 одсто и да је смањено издвајање за пензије из буџета на 39 одсто.

Закон је привремен, јер није утврђено прописивање прецизног датума важења, него је условљен престанком околности које су допринеле његовом доношењу, а садашња буџетска стабилност је таква да више не постоје никакви уставни разлози, нити легитимни циљеви који би оправдали његово даљње постојање. Потребно је хитно предузети мере да му престане важност.

 

УВПС је од самог почетка предузимало мере да се заштите корисника права, јер је више од 96 одсто војних пензионера обухваћено смањењем пензија. Удружење је Народној скупштини РС поднело народну иницијативу са око 34.000 потписа, којом је захтевано да се по хитном поступку размотри предлог за укидање закона.

Досадашња повећања пензија номинално износе 7,75 одсто, а у реалним оквирима 5,75 одсто, нису ни приближно доведена на ниво пензија по законитим решењима, јер су у просеку применом тог закона месечна примања смањена и до 22 одсто у односу на износ пензија по решењима. Тиме су пензионери доведени у неповољни, па чак и дискриминаторски положај у односу на запослене у јавном сектору. Даља примена овога закона и повећања плата и пензија (према досадашњем темпу и процентима) указује да би пензије могле се ускладе са решењима тек за 10 до 15 година.

Удружење војних пензионера Србије сматра да се укидањем закона не угрожава достигнути материјални и социјални положај пензионера, чија су месечна примања испод 25.000 динара. Проблеме те категорије пензионера треба решавати једино системским и другим мерама социјалне заштите.

На основу наведених чињеница захтевамо да Влада Републике Србије упути предлог Народној скупштини Републике Србије да по хитном поступку укине Закон о привременом начину уређивања исплате пензија и врати на снагу члан 80.  Закона о ПИО, којим је регулисано да се пензије усклађују два пута годишње.