На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 9. маја 2018. године, размотрио захтеве достављене у априлу 2018. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Лесковац ИД: 32.000,00 – по члану 6.153,83 динара

ОпОр Лесковац ЈС: 29.000,00 – по члану 12.966,19 динара

ОпОр Земун ДМ: 32.000,00 – по члану 7.557,27 динара

ОпОр Стара Пазова СМ: 32.000,00 – по члану 10.617,50 динара

ОпОр Ваљево МА: 32.000,00 – по члану 8.494,25 динара

ОпОр Ниш ДЗ: 32.000,00 – по члану 9.708,80 динара

ОпОр Зрењанин ВГ: 29.000,00 – по члану 12.312,14 динара

ОпОр Нови Сад БМ: 36.000,00 – по члану 6.483,38 динара

ОпОр Вождовац ВС: 32.000,00 – по члану 10.132,93 динара

ОпОр Прокупље МБ: 32.000,00 – по члану 12.575,44 динара

ОпОр Крагујевац ЂМ: 29.000,00 – по члану 9.616,58 динара

ОпОр Ниш СД: 32.000,00 – по члану 8.518,25 динара

ОпОр Краљево АМ: 29.000,00 – по члану 11.478,18 динара

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Чачак ОС: 26.000,00 – по члану 19.506,04 динара

ОпОр Суботица ЂП: 25.000,00 – по члану 23.160,81 динара

ОпОр Обреновац ТС: 15.000,00 – по члану 20.663,96 динара

ОпОр Нови Београд ВЗ: 15.000,00 – по члану 20.571,84 динара

ОпОр Ниш ЈЗ: 25.000,00 – по члану 20.054,05 динара

ОпОр Палилула БМ: 15.000,00 – по члану 21.089,58 динара

ОпОр Крагујевац ЗД: 10.000,00 – по члану 19.728,04 динара

ОпОр Смедеревска Паланка СВ: 15.000,00 – по члану 21.106,04 динара

ОпОр Ниш ЈН: 10.000,00 – по члану 20.718,05 динара

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 10. маја 2018. године

Захтеви који су достављени у априлу су решени. Захтеви који буду достављени у времену од 1. маја  до 31. маја 2018. године биће решавани почетком јуна 2018. године.

Извршни одбор