Поводом више од 300 иницијатива организација и појединаца упућених Уставном суду Србије за покретање поступка ради оцене уставности, и дугог ћутања највише судске инстанце у Републици Србији, наш члан упутио је представку том суду са више постављених питања.

С обзиром на значај проблема које погађа око 700.000 пензионера у Србији, доносимо у целости најпре одговор Уставног суда Србије, а онда и писмо на које је Суд одговорио.

 

Република Србије

Уставни суд

Су број: 17/40/2018

25. април 2018. године

Б е о г р а д

(Име и презиме)

Кућна адреса

Поводом Вашег захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја од 11. aприла 2018. године, којим тражите одговор на питање:

1. „Да ли је Прво Велико веће расправљало о иницијативи за покретање поступка ради оцене уставности и сагласности са општеприхваћеним правилима и потврђеним међународним уговорима Закона о привременом уређењу начина исплате пензија („Службени гласник РС, број 316/2014), поводом које је оформљен предмет IУз-351/2015, обавештавамо Вас да Уставни суд у предмету под класификационом ознаком IУз-351/2015 до сада није одлучивао по наведеној иницијативи;

2. „С обзиром на то да је у плану рада Суда било одређено да се по поднетим уставним иницијативама расправља најпре у другом тромесечју, па је то померено на треће тромесечје 2017. године, зашто је дошло до одлагања, односно да ли је предмет толико сложен, па је тешко донети објективну одлуку, или је у питању неки други разлог“, обавештавамо Вас да поменути предмет није разматран у наведеним планским раздобљима стога што није утврђен предлог одлуке по коме би Суд могао поступати и одлучивати (напомињемо и да су квартални планови рада оријентационог, инструктивног карактера);

3. „да ли Уставни суд Србије у процесу изјашњавања, односно доношења одлука, даје предност предметима који се односе на већи број грађана, попут смањења пензија које погађају више од 700.000 пензионера и знатно број људи посредно, у односу на појединачне случајеве грађана који покушавају да остваре правду“, обавештавамо Вас да Уставни суд рад на уставносудским предметима планира на основу објективизираних критеријума, уз уважавање природе и значаја спорног уставноправног питања.

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО

ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА

СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Име и презиме

(отисак печата)

***

Зарад потпуне информације доносимо и у целости захтев (молбу) члана УВПС, упућен, пре тога, Уставном суду Србије. Јасно се уочава шта је овлашћено лице Суда избегло да одговори.

УСТАВНОМ СУДУ СРБIЈЕ

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, молим вас да учините доступним чињенице везане за иницијативу за покретање поступка ради оцене уставности и сагласности са општеприхваћеним правилима и потврђеним међународним уговорима Закона привременом уређењу начина исплате пензија (,,Службени гласник РС, бр. 116/2014), поводом које је оформљен предмет I Уз-351/2015.

С тим у вези најљубазније вас молим да одговорите на следећа питања:

1. Према утврђеном плану Уставни суд Србије је до 31. 3. 2018. године требало да се изјасни на околност да (1) законом (Закон о привременом уређивању начина исплате пензија) није одређено докле ће да траје (његова привременост се наглашава само у наслову Закона, а после се нигде у члановима не дефинише). (2) Тим законом није омогућено вођење управног спора.

Молим вас за одговор на питање да ли је Прво Велико веће расправљало о тој иницијативи. Такође вас молим за одговор да ли је с тим у вези донета одлука, који су резултати, односно када ћете да их учините доступним јавности. Уколико уставна иницијатива није разматрана, нити је донета одлука, молим вас да наведете разлоге за пролонгирање планираног рока.

2. С обзиром на то да је у плану рада Суда било одређено да се по поднетим уставним иницијативама расправља најпре у другом тромесечју, па је то померено на треће тромесечје 2017. године, молим објашњење зашто је дошло до одлагања, односно да ли је предмет толико сложен, па је тешко донети објективну одлуку, или је у питању неки други разлог.

3. Да ли Уставни суд Србије у процесу изјашњавања, односно доношења одлука, даје предност предметима који се односе на већи број грађана, попут смањења пензија које погађају више од 700.000 пензионера и знатно већи број људи посредно, у односу на појединачне случајеве грађана који покушавају да остваре правду.

С поштовањем,

Име и презиме

(кућна адреса)