На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. априла 2018. године, размотрио захтеве достављене у марту 2018. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Панчево АМ: 29.000,00 – по члану 10.383,47 динара

ОпОр Врање ЛИ: 32.000,00 – по члану 4.600,00 динара

ОпОр Нови Сад ЕГ: 32.000,00 – по члану 9.423,71 динара

ОпОр Зрењанин МЈ: 32.000,00 – по члану 6.781,90 динара

ОпОр Крушевац ЈГ: 32.000,00 – по члану 8.837,08 динара

ОпОр Нови Београд ДР: 36.000,00 – по члану 9.373,95 динара

ОпОр Прокупље МТ: 32.000,00 – по члану 7.814,65 динара

ОпОр Ниш ЈИ: 32.000,00 – по члану 7.350,42 динара

ОпОр Земун КР: 29.000,00 – по члану 10.327,32 динара

ОпОр Чачак ПВ: 32.000,00 – по члану 8.582,86 динара

ОпОр Краљево ДД: 36.000,00 – по члану 7.740,00 динара

ОпОр Нови Београд КР: 29.000,00 – по члану 13.032,97 динара

ОпОр Пирот ЛБ: 29.000,00 – по члану 12.086,07 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Смедеревска Паланка ЈВ: 10.000,00 – по члану 15.954,12 динара

ОпОр Суботица ЂЗ: 12.000,00 – по члану 19.867,07динара

ОпОр Крагујевац БМ: 12.000,00 – по члану 21.443,71 динара

ОпОр Обреновац ЦМ: 20.000,00 – по члану 19.476,40 динара

ОпОр Земун ТС: 25.000,00 – по члану 18.640,00 динара

ОпОр Нови Београд ПП: 15.000,00 – по члану 21.602,70 динара

 

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 10. априла 2018. године

 

Захтеви који су достављени у марту су решени. Захтеви који буду достављени од 1. априла  до 30. априла 2018. године биће решавани почетком маја 2018. године.

Извршни одбор