Председник УВПС Љубомир Драгањац примио је од начелника Управе за традицију, стандард и ветеране пуковника Слађана Ристића следеће обавештење:

,,Министарство одбране је у 2017. години објавило Јавни конкурс за доделу средстава намењених за учешће у финансирању пројеката и активности удружења од значаја за одбрану у 2017. години, на основу којег је вршило доделу средстава за финансирање пројекта за који сте поднели предлог у складу са условима конкурса, а у складу са уговорима, потписаним 28. 08. 2017. године.

 

У вези са наведеним, а након извршеног прегледа периодичних и завршног извештаја и приложене документације, обавештавамо вас да је удружење, на чијем сте челу и чије је пројекте подржало Министарство одбране у 2017. години, испунило уговорне обавезе".