На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 2. марта 2018. године, размотрио захтеве достављене у фебруару 2018. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

 

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Звездара ПЗ: 36.000,00 – по члану 9.285,00 динара

ОпОр Прокупље МГ: 29.000,00 – по члану 7.999,31 динара

ОпОр Нови Београд БМ: 32.000,00 – по члану 9.346,98 динара

ОпОр Земун РВ: 32.000,00 – по члану 8.638,47 динара

ОпОрЗ емун СБ: 36.000,00 – по члану 8.354,78 динара

ОпОр Инђија ЈС: 29.000,00 – по члану 7.983,80 динара

ОпОр Обреновац ММ: 29.000,00 – по члану 8.378,51 динара

ОпОр Ваљево ГД: 26.000,00 – по члану 9.015,81 динара

ОпОр Ваљево ЈП: 32.000,00 – по члану 9.862,27 динара

ОпОр Шабац МП: 36.000,00 – по члану 6.537,73 динара

ОпОр Шабац ЋД: 32.000,00 – по члану 11.602,28 динара

ОпОр Палилула ТЉ: 32.000,00 – по члану 9.845,91 динара

ОпОр Нови Београд ЖР: 32.000,00 – по члану 11.398,85 динара

ОпОр Ужице СС: 36.000,00 – по члану 8.457,22 динара

ОпОр Суботица ВС: 36.000,00 – по члану 7.024,26 динара

ОпОр Панчево ВМ: 29.000,00 – по члану 12.082,33 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

Наоснову члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Звездара БЈ: 15.000,00 – по члану 24.819,08 динара

ОпОр Крушевац ДЂ: 12.000,00 – по члану 13.431,74 динара

ОпОр Бачка Паланка РД: 20.000,00 – по члану 19.827,74 динара

ОпОр Нови Београд ЗЗ: 12.000,00 – по члану 24.121,08 динара

ОпОр Стара Пазова ПС: 15.000,00 – по члану 25.819,08 динара

ОпОр Раковица КЉ: 20.000,00 – по члану 18.488,48 динара

 

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 8. марта 2018. године

 

Захтеви који су достављени у фебруару су решени. Захтеви који буду достављени у времену од 1. марта до 31. марта 2018. године биће решавани почетком априла 2018. године.

Извршни одбор