Војни пензионери траже подршку од посланичких група

ЗАУСТАВИТИ КРШЕЊЕ ЗАКОНА

 

Поводом упућивања Петиције  Народној скупштини Републике Србије,  председник Удружења војних пензионера Србије Љубомир Драгањац, 8. новембра ове године, упутио је посланичким групама у Скупштини (ДС, ПУПС, СПС, СРС, СНС, ДСС и СВМ) допис са молбом да, на основу члана 107. Устава Републике Србије,  предложе посебан Закон о социјалном осигурању војних осигураника, односно предложе измену Закона о пензијском и инвалидском осигурању којом се одлаже примена одредаба тог закона које се односе на војне осигуранике до доношења посебног Закона о социјалном осигурању војних осигураника.

У допису се, између осталог, истиче:

„Народној скупштини Републике Србије, дана 17. октобра 2011. године,  упутили  смо Петицију за доношење Закона о социјалном осигурању војних осигураника и одлагање примене одредаба Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању које се односе на војне осигуранике. Петицију је  потписало 25.116 војних осигураника, углавном корисника војне пензије, али и чланова породица војних осигураника и осталих грађана. Потписивање Петиције обављено је преко општинских организација УВПС, које су својим печатима овериле веродостојност личних података и потписа подносилаца  Петиције.

Од 1. јануара 2008.године, када је ступио на снагу Закон о Војсци Србије, регулативу социјалног осигурања војних осигураника чини конгломерат до сада важећих и новодонесених прописа, који нису међусобно усаглашени, а у неким решењима су и противуставни, јер нарушавају принцип једнакости грађана пред законом, укидају стечена права и слично. Значајна права установљена подзаконским прописима (права везана за стамбено обезбеђење, једнократну новчану помоћ, помоћ у случају смрти итд), која се сада остварују преко Фонда за социјално осигурање војних осигураника би се угасила у наредном периоду. Због неусаглашености одредби о пензијском основу и усклађивању војних пензија, сада постоје четири категорије војних пензионера  истог  чина, а драстично различитих износа пензија.

Све изнето, уз разлоге садржане у петицији, намеће потребу да се ова проблематика темељито размотри и целовито уреди посебним законом, а до тада интегрисање пензијских система одложи, поготово с тога што, колико нам је познато, услови за интегрисање фондова нису обезбеђени, нити неопходне припреме извршене.

Молимо да ову петицију ваша посланичка група уважи и, основом члана 107. Устава Републике Србије, предложи посебан Закон о социјалном осигурању војних осигураника, односно предложи измену Закона о пензијском и инвалидском осигурању којом се одлаже примена одредаба тог закона које се односе на војне осигуранике до доношења посебног Закона о социјалном осигурању војних осигураника.

На ваш захтев, спремни смо детаљније изложити шта и како би, по нашем мишљењу, требало уредити, као и учествовати у изради предлога закона“.

У прилогу дописа посланичким групама достављена је Петиција која је претходно

упућена  Влади Републике Србије и  Народној Скупштини Републике Србије.