На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 10. јануара 2018. године, размотрио захтеве достављене у децембру 2017. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Смедеревска Паланка ЈМ: 32.000,00 - по члану  10.161,73 динара,

ОпОр Шабац БМ: 32.000,00 - по члану  9.910,58 динара

ОпОр Раковица КЗ: 32.000,00 - по члану  7.213,68 динара

ОпОр Сомбор ИИ: 36.000,00 - по члану  10.639,19 динара

ОпОр Ужице ТД: 32.000,00 - по члану  5.844,46 динара

ОпОр Прокупље ВС: 29.000,00 - по члану  11.818,30 динара

ОпОр Зајечар ЈП: 29.000,00 - по члану  7.901,50 динара

ОпОр Пирот ТЉ: 29.000,00 - по члану  12.308,01 динара

ОпОр Панчево ЈН: 32.000,00 - по члану  8.022,08 динара

ОпОр Краљево ПР: 36.000,00 - по члану  6.801,65 динара

ОпОр Крушевац ЛМ: 39.000,00 - по члану  5.863,24 динара

ОпОр Сремска Митровица ЛД: 32.000,00 - по члану  6.770,75 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Раковица СВ: 20.000,00 - по члану  18.369,66 динара

ОпОр Чачак ДР: 20.000,00 - по члану  20.385,25 динара

ОпОр Звездара СВ: 15.000,00 - по члану  19.302,97 динара

ОпОр Пожега БМ: 25.000,00 - по члану  18.904,09 динара

ОпОр Кикинда БС: 15.000,00 - по члану  20.161,73 динара

ОпОр Вождовац БПЖ: 10.000,00 - по члану  16.745,68 динара

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне   11. јануара 2018. године

 

Захтеви који су достављени у децембру су сви решени. Захтеви који буду достављени у времену од 1. јануара  до 31 јануара 2018. године биће решавани почетком фебруара 2018. године.

Извршни одбор