На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 8. децембра 2017. године, размотрио захтеве достављене у новембру 2017. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Зајечар ТЕ: 32.000,00 - по члану  10.728,97 динара,

ОпОр Нови Сад ЈД: 26.000,00 - по члану  11.660,64 динара,

ОпОр Краљево ЂД: 32.000,00 - по члану  9.651,22 динара,

ОпОр Краљево РБ: 36.000,00 - по члану  6.567,30 динара,

ОпОр Нови Београд БД: 32.000,00 - по члану  11.304,81 динара,

ОпОр Краљево МС: 29.000,00 - по члану  9.304,54 динара,

ОпОр Краљево ДМ: 32.000,00 - по члану  9.545,90 динара,

ОпОр Сремска Митровица КА: 32.000,00 - по члану  10.176,49 динара,

ОпОр Сремска Митровица БД: 26.000,00 - по члану  11.582,50 динара,

ОпОр Ужице МЗ: 36.000,00 - по члану  7.348,22 динара,

ОпОр Лесковац МС: 32.000,00 - по члану  11.435,00 динара,

ОпОр Лесковац ИО: 32.000,00 - по члану  7.578,60 динара,

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Чукарица СГ: 20.000,00 - по члану  17.443,30 динара,

ОпОр Кикинда КС: 20.000,00 - по члану  13.771,66 динара,

ОпОр Обреновац КМ: 12.000,00 - по члану  18.282,00 динара,

ОпОр Рума ВМ: 15.000,00 - по члану  23.888,53 динара,

ОпОр Чачак ЈЂ: 25.000,00 - по члану  21.440,33 динара,

ОпОр Краљево ЈМ: 15.000,00 - по члану  20.065,99 динара,

ОпОр Алексинац АМ: 25.000,00 - по члану  18.122,19 динара,

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне   12. децембра 2017. године

Захтеви који су достављени у новембру су сви решени. Захтеви који буду достављени у времену од 1. децембра  до 31. децембра 2017. године биће решавани почетком јануара 2018. године

Извршни одбор