На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 6. октобра 2017. године, размотрио захтеве достављене у септембр 2017. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Земун СМ: 29.000,00 - по члану  9.122,58 динара,

ОпОр Панчево ГД: 29.000,00 - по члану  9.560,44 динара,

ОпОр Ћуприја СМ: 29.000,00 - по члану  8.222,83 динара,

ОпОр Крушевац ВР: 29.000,00 - по члану  12.243,16 динара,

ОпОр Краљево КЈ: 29.000,00 - по члану  9.264,82 динара,

ОпОр Крагујевац ВН: 32.000,00 - по члану  11.932,96 динара,

ОпОр Ужице МИ: 32.000,00 - по члану  8.924,47 динара,

ОпОр Прокупље ПМ: 32.000,00 - по члану  8.439,18 динара,

ОпОр Нови Сад МЈ: 26.000,00 - по члану  10.331,88 динара,

ОпОр Ужице ЈЖ: 32.000,00 - по члану  7.741,52 динара,

ОпОр Ниш ЈГ: 29.000,00 - по члану  11.171,50 динара,

ОпОр Звездара ЛГ: 29.000,00 - по члану  11.418,06 динара,

 

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Смедерево МБ: 15.000,00 - по члану  24.110,06 динара,

ОпОр Прокупље РЉ: 15.000,00 - по члану  18.178,50 динара,

 

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне   11. септембра 2017. године

 

Захтеви који буду достављени у времену од 1. октобра  до 31 октобра 2017. године биће решавани почетком новембра 2017. године

Извршни одбор