У данашњем броју дневног листа ,,Политика“ објављен је текст о жалби које је Удружење војних пензионера Србије упутило Врховном касационом суду поводом непоступања Народне скупштине Републике Србије поводом поднете народне иницијативе о укидању спорног закона о смањењу пензија. С обзиром на велики број заинтересованих и значаја ове теме, текст доносимо у целости:

 

ВОЈНЕ ПЕНЗИЈЕ СТИГЛЕ ДО ВРХОВНОГ СУДА

Удружење војних пензионера ни после годину дана није дочекало да се у Народној скупштини расправља о укидању Закона о привременом умањењу пензија

 

Удружење војних пензионера Србије упутило је жалбу Врховном касационом суду, јер Народна скупштина ни после скоро годину дана није узела у разматрање иницијативу за укидање Закона о привременом умањењу пензија који је на снази од новембра 2014, када су све пензије веће од 25.000 динара умањене.

Иницијативу за укидање потписало је 33.898 грађана Србије, каже председник Удружења војних пензионера Љубомир Драгањац, објашњавајући да је суд ову жалбу уважио и наложио председнику Народне скупштине да предлоге закона уврсти у дневни ред за прву наредну седницу.

- У новембру прошле године поднели смо скупштини предлоге закона, и то да престане да важи Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, као и Закон о пензијском и инвалидском осигурању - наводи Драгањац и додаје да је, по пословнику, председник био дужан да ове предлоге одмах по пријему достави посланицима, одборима и влади, али то није учињено ни до данас.

Скупштина није одлучивала ни на једној у међувремену одржаној седници, нити су ти предлози изношени на разматрање како би били увршћени на дневни ред, иако је предложено да се о овој теми разматра по хитном поступку, каже Драгањац.

Удружење војних пензионера се, пошто није добијало никакав одговор, обратило и непосредно председнику скупштине, али је, уместо конкретног одговора, објашњено да су потписи за укидање привремено умањених пензија морали да буду достављени на компакт диску, што није тачно, јер то није прописано Законом о народној иницијативи, већ је обавезно само доставити листе потписника.

Такође, није тачно, како тврде у удружењу, да се по основу листе потписника не може проверити да ли имају бирачко право. За сваког потписника наведен је, поред осталог, и јединствени матични број из кога се јасно види старост потписника и на основу ког се може извршити провера у бирачком списку. Једини проблем је што то захтева известан рад, на који бирократе у одговарајућим службама Народне скупштине, изгледа, нису спремне, наводи се у тужби суду.

Такође, не стоји да је знатно прекорачен рок од седам дана од започињања прикупљања потписа до њиховог окончања, па сходно свему закључује се да је прекршен Устав, Закон о референдуму и народној иницијативи и пословник, а председник Народне скупштине и скупштински чиновници су узурпирали права посланика Народне скупштине, наводи се у жалби суду.

Овакво игнорисање предлога и кршење Устава не искључује ни могућност организовања јавних протеста пензионера, који губе стрпљење. Осим војних пензионера предлог за укидање Закона о привременом умањењу пензија упутили су у више наврата и представници Удружења синдиката пензионера Србије, али ни они нису добили било какав одговор. Зато не чуди што се, како се сазнаје, припрема масовно покретање судсских поступака за исплату заосталих умањених пензија. Уколико до тога дође, држави би се могао поновити сценарио какав је био с војним пензионера којима пензије 2008. године нису биле увећане као и цивилним. Када су поднели тужбе суду, држава је прерачунала да ће из буџета за ове трошкове морати да плати око 20 милијарди динара, па је понудила пензионерима да повуку тужбе и исплати им део неисплаћених пензија.