На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. јула 2017. године, размотрио захтеве достављене у мају 2017. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

 

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Бела Црква СБ: 26.000,00 - по члану  11.296,93 динара,

ОпОр Лозница ГМ: 32.000,00 - по члану  10.922,75 динара,

ОпОр Лесковац СБ: 32.000,00 - по члану  8.584,83 динара,

ОпОр Ужице МС: 26.000,00 - по члану  11.182,30 динара,

ОпОр Пирот БЗ: 36.000,00 - по члану  9.507,70 динара,

ОпОр Смедерево РД: 32.000,00 - по члану  5.664,79 динара,

ОпОр Крушевац ЏЈ: 36.000,00 - по члану  7.325,97 динара,

ОпОр Ниш СМ: 32.000,00 - по члану  7.748,15 динара,

ОпОр Параћин СМ: 32.000,00 - по члану  12.394,70 динара,

ОпОр Краљево ЂН: 32.000,00 - по члану  9.412,70 динара,

ОпОр Палилула РР: 36.000,00 - по члану  6.824,02 динара,

ОпОр Пожаревац МВ: 29.000,00 - по члану  10.361,42 динара,

ОпОр Алексинац МС: 29.000,00 - по члану  12.291,34 динара,

ОпОр Ужице ЈЗ: 32.000,00 - по члану  6.664,79 динара,

ОпОр Сомбор КГ: 29.000,00 - по члану  11.197,11 динара,

ОпОр Пирот МН: 29.000,00 - по члану  10.926,38 динара,

ОпОр Ниш СО: 29.000,00 - по члану  8.907,75 динара,

ОпОр Прокупље ЈИ: 29.000,00 - по члану  8.788,27 динара,

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Лесковац ВН: 8.000,00 - по члану  24.602,28 динара,

ОпОр Крагујевац ЧП: 10.000,00 - по члану  19.772,78динара,

ОпОр Суботица ЛЕ: 12.000,00 - по члану  24.545,87 динара,

ОпОр Земун РМ: 10.000,00 - по члану  21.235 динара,

ОпОр Шабац ПС: 26.000,00 - по члану  17.959,49 динара,

 

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до 12. јула 2017. године

 

Извршни одбор