Информација о тзв. малом дугу

ПРЕПОРУКА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПАРНИЦЕ

Будући да нема реалних изгледа да дуг буде измирен без спора, препоручује се оштећеним корисницима војних пензија који нису покренули парнице да то учине

Удружење војних пензионера Србије почетком августа доставило је свим општинским организацијама УВПС Информацију о наплати закинутог дела пензије коју објављујемо у целини:

„За 47.069 корисника војних пензија, пензионисаних пре 1. 8. 2004. године, Фонд СОВО је у периоду од 1. 8. 2004. до 20.11.2007. године исплаћивао мање пензије од припадајућих, услед чега је настао укупан дуг у износу од 4.512.720.000,00 динара, односно од око четири месечне пензије сваком оштећеном појединачно.

Законом о Војсци Србије (чл. 193. ст.2.) обавезана је Влада Републике Србије да питање наведеног дуга реши до 31. марта 2008. године, али то није учинила ни до данас, нити има макар индиција да је то спремна учинити у догледно време.

До краја јула ове године, парнице ради наплате предметног дуга покренуло је 31.000 оштећених војних пензионера, док њих око 16.000 то још није учинило. Од покренутих парница, до сада је окончано 14.301, а дуговани износ, увећан за камату и судске трошкове, принудно наплаћен од Фонда СОВО.

Будући да нема реалних изгледа да предметни дуг буде измирен без спора, препоручује се оштећеним корисницима војних пензија који нису покренули парнице да то учине. У противном, постоји опасност да им закинуте пензије не буду уопште исплаћене. При томе, треба имати у виду начелни став Касационог суда да потраживање предметног дуга застарева за три године од дана уручења решења о усклађивању, а терет доказивања датума уручења решења је на Фонду СОВО, уколико у парници истакне приговор застарелости.

Са напред наведеним треба да на погодан начин упознате кориснике војних пензија на вашем подручју“.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Информација о тзв. малом дугу

 

ПРЕПОРУКА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПАРНИЦЕ

 

Удружење војних пензионера Србије почетком августа доставило је свим општинским организацијама УВПС Информацију о наплати закинутог дела пензије коју објављујемо у целини:

„За 47.069 корисника војних пензија, пензионисаних пре 1. 8. 2004. године, Фонд СОВО је у периоду од 1. 8. 2004. до 20.11.2007. године исплаћивао мање пензије од припадајућих, услед чега је настао укупан дуг у износу од 4.512.720.000,00 динара, односно од око четири месечне пензије сваком оштећеном појединачно.

Законом о Војсци Србије (чл. 193. ст.2.) обавезана је Влада Републике Србије да питање наведеног дуга реши до 31. марта 2008. године, али то није учинила ни до данас, нити има макар индиција да је то спремна учинити у догледно време.

До краја јула ове године, парнице ради наплате предметног дуга покренуло је 31.000 оштећених војних пензионера, док њих око 16.000 то још није учинило. Од покренутих парница, до сада је окончано 14.301, а дуговани износ, увећан за камату и судске трошкове, принудно наплаћен од Фонда СОВО.

Будући да нема реалних изгледа да предметни дуг буде измирен без спора, препоручује се оштећеним корисницима војних пензија који нису покренули парнице да то учине. У противном, постоји опасност да им закинуте пензије не буду уопште исплаћене. При томе, треба имати у виду начелни став Касационог суда да потраживање предметног дуга застарева за три године од дана уручења решења о усклађивању, а терет доказивања датума уручења решења је на Фонду СОВО, уколико у парници истакне приговор застарелости.

Са напред наведеним треба да на погодан начин упознате кориснике војних пензија на вашем подручју“.