ЖАЛБЕ УСТАВНОМ СУДУ

Управни суд одбија тужбе војних пензионера против Фонда СОВО због негативних решења по захтевима за ванредно повећање пензија за 11,06 одсто, уз образложење да Управни одбор Фонда СОВО није донео одлуку да ли и војни пензионери имају право на ванредно повећање. Против таквих пресуда Управног суда поднето је више захтева Касационом суду за преиспитивање те одлуке, али је Касациони суд те захтеве одбио из формалних разлога, без упуштања у меритум.

С друге стране, против Управног суда поднето је више уставних жалби Уставном суду, али по тим жалбама још нема одлуке.