Захтев Удружења ВПС министру одбране

 

ВРАТИТИ НАКНАДУ ЗА ИСХРАНУ

Накнада за исхрану приликом  одласка на преглед ван места боравка исплаћивана је из доприноса за здравствену заштиту, па је несхватљиво да се о њеном укидању није уопште расправљало у органима Фонда СОВО

Министарство одбране Републике Србије не престаје да повлачи потезе против војних пензионера. После свих ранијих укидања стечених права, крајем априла укинуло је право војним пензионерима на накнаду трошкова исхране приликом одласка на лекарски преглед ван места боравка!?

Овим поводом председник Удружења ВПС упутио је допис министру одбране у коме се, између осталог, каже:

„Господине министре,

Одлуком о изменама одлуке о висини накаде путних трошкова у вези са остваривањем права из здравственог осигурања („Службени војни лист“, бр. 10 од 28. априла 2011. године), коју сте донели 26. априла 2011. године укинуто је право војних осигураника на накнаду трошкова исхране у случају одласка на преглед ван места боравка. Таква одлука представља, флагрантно кршење одредбе чл. 225. став 1. тачка 2. Закона о Војсци Југославије, којом је изричито  прописано и право на накнаду трошкова исхране. С тога је потребно да неодложно донесете нову Одлуку, којом би право на накнаду трошкова исхране било поново успостављено, са ретроактивним важењем од 5. маја 2011. године. У противном, бићемо принуђени иницирати поступак оцене законитости пред Уставним судом.

Оваква Одлука је изазвала веома велике негативне реакције код војних осигураника јер им прегледи и лечење ван места боравка изазивају увећане трошкове.

Накнада за трошкове исхране постоји од када функционише здравствено осигурање у Војсци и за овакву измену није постојао законски основ нити су се било у чему промениле околности у којима се то право остварује.

Иако се ти трошкови искључиво плаћају из средстава која се обезбеђују из доприноса за здравствену заштиту, веома је изненађујуће да се о томе у органима Фонда СОВО уопште није расправљало.

Очекујемо Ваш став и одговор по напред наведеном.“