Преиначавање тужби

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО КАО ТУЖЕНИК

Више војних пензионера,  који су тужили Фонд СОВО због неусклађивања  војних пензија за  11,06 одсто, ових дана обратило се Удружењу ВПС с питањем како да се понашају као тужиоци – ко је сада туженик и шта чинити?

Одговор  УВПС, који је потписао председник Љубомир Драгањац, гласи: „Од 1. јануара 2012. године, када су ступиле на снагу одредбе Закона о ПИО – по којима Фонд ПИО преузима послове пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника од Фонда СОВО, Републички фонд ПИО је пасивно легитимисан за поступање у парницама, односно управним стварима, због неусклађивања (повећања) војних пензија за 11,06 одсто од 1. јануара 2008. године. Следствено томе,  у већ покренутим парницама против Фонда СОВО  потребно је, на основу члана  201. ЗПП, преиначити тужбе тако што ће као туженик бити означен Републички фонд ПИО“.