Удружење војних пензионера  Србије обратило се министру одбране

ЗАХТЕВ ДА СЕ  ВРАТИ УКИНУТА ПОМОЋ

Поводом укидања Правилника о опоравку  и упућивања Предлога новог правилника министру одбране  -  на претходну сагласност,   Удружење војних пензионера Србије, 7. марта ове године,  обратило се министру одбране Драгану Шутановцу с молбом да подржи доношење поменутог новог правилника. У допису УВПС  се, између осталог,  истиче да је укидање Правилника о опоравку било противзаконито. Допис Удружења министру одбране објављујемо у целини.

 

 

 

УДРУЖЕЊЕ ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ГЛАВНИ ОДБОР

11000 Београд, Браће Југовића бр. 19

Тел-факс 011/3228-076,  2064-210,

mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

__01_Број _85-1_____________

___07.___ 03. 2012. године

 

МИНИСТРУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

господину Драгану Шутановцу

Београд

 

Господине министре,

Сагласно својим овлашћењима и обавезама прописаним одредбом члана 10. став 1. тачка 4. и члана 8. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту: Уредба), која је на снази од 08. 01. 2012. године, Управни одбор фонда Вам је упутио на разматрање и сагласност за доношење Предлог Правилника о употреби, условима и начину коришћења средстава за побољшање материјалног положаја пензионисаних војних осигураника (у даљем тексту: Правилник).

Као репрезентативно Удружење пензионисаних војних осигураника, а у име преко 31000 својих чланова, подржавамо наведени Предлог Правилника, уз очекивање и увереност да ћете тражену сагласност дати.

Исцрпни разлози за доношење Правилника садржани су у образложењу наведеног Предлога, па их овом приликом нећемо понављати, изузев што наглашавамо:

1) Правилник о стављању ван снаге Правилника о начину коришћења средстава Фонда за социјално осигурање војних осигураника, која се издвајају за опоравак корисника војне пензије, који је на снази од 01. јануара 2012. године, донет је кршењем процедуре прописане тада важећом Уредбом: непосредним стављањем на дневни ред Скупштине Фонда СОВО, без претходног разматрања и усвајања предлога за његово доношење од старне Управног одбора Фонда СОВО.

2) Доношењем напред наведеног Правилника прекршене су одредбе члана 82. Закона о изменама и допунама Закона о ПИО и члана 276. Закона о Војсци Југославије. Наиме, одредбом става 1. члана 82. Закона о ПИО прописано је да од 01. јануара 2012. године престају да важе одредбе члана 276. Закона о Војсци Југославије само у делу који се односи на пензијско и инвалидско осигурање, док су оне и даље на снази у погледу осталих права војних осигураника (здравствено осигурање и остала права из социјалног осигурања војних осигураника – опоравак, обезбеђивањe  станова и др.).

 

3) И новом, сада важећом Уредбом, једнако као и оном која је престала да важи 08. 01. 2012. године, прописано је право војних осигураника на материјално обезбеђење (чл. 3, 6. ст. 1. и 10. ст. 1. тач. 4. Уредбе).

 

4) Сагласно напред изнетом, у Буџету МО за 2012. годину су предвиђена средства из којих се може и мора алиментирати побољшање материјалног положаја војних осигураника, и то по економској класификацији: Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – 500.000.000 динара и Накнаде за социјалну заштиту из буџета – 260.090.000 динара.

5) Предлогом Правилника битно су пооштрени услови за доделу помоћи за побољшање материјалног положаја корисника права, тако да би она била додељивана само онима којима је неопходна и до износа за то планираних и реално доступних средстава.

Господине министре,

Укидање права на материјалну помоћ довело је до угрожавања егзистенције пензионисаних војних осигураника најнижих чинова и великог незадовољства војних пензионера у целини. То незадовољство и негативне политичке тензије су нарочито потенцирани чињеницом да су званичници Владе, па и Ви, јавно обећали да интегрисање Фонда СОВО у Фонд ПИО неће довести до укидања осталих права из социјалног осигурања војних пензионера, а то обећање је прекршено већ првог дана интегрисања фондова.

Из свих напред наведених разлога, очекујемо са ћете дати сагласност за доношење Правилника. Ваше евентуалне примедбе на нека од решења садржаних у Правилнику, уколико дате бар начелну сагласност, биле би отклоњене одговарајућом дорадом Правилника.

С поштовањем,

 

ПРЕДСЕДНИК

Љубомир Драгањац