На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи, Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор, на седници одржаној 30. априла  2024. године, размотрио је захтеве достављене у априлу 2024. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Панчево ММ: 40.000,00 – по члану  25.453,42  динара;

ОпОр Зајечар МД: 50.000,00 – по члану  9.088,39  динара;

ОпОр Зајечар ТМ: 35.000,00 – по члану  24.296,66  динара;

ОпОр Земун  ГД: 40.000,00 – по члану  22.510,84  динара;

ОпОр Земун РВ: 32.000,00 – по члану  22.052,12  динара;

ОпОр Раковица СД: 40.000,00 – по члану  13.955,41  динара;

ОпОр Ниш РД: 40.000,00 – по члану  24.744,66  динара;

ОпОр Прокупље КД: 32.000,00 – по члану  20.173,90  динара;

ОпОр Ваљево: 32.000,00 – по члану  16.465,66  динара;

 

Б) Здравствено збрињавање

ОпОр Земун ТМ: 35.000

ОпОр Прокупље КГ: 20.000

ОпОр Крушевац ВД: 25.000

ОпОр Нови Сад ШМ: 30.000

ОпОр Земун ДС: 25.000

ОпОр Чачак ММ: 35.000

ОпОр Зајечар АСР: 25.000

ОпОр Ниш ММ: 25.000

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне  8. маја  2024. године. Захтеви који буду достављени од 1. маја  до 31. маја 2024. године, биће решавани почетком јуна 2024. године.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Извршни одбор