На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 01. априла  2024. године, размотрио захтеве достављене у марту 2024. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Краљево ПР: 45.000,00 – по члану  10.371,42  динара;

ОпОр Вождовац ВС: 40.000,00 – по члану  16.226,07  динара;

ОпОр Нови Београд БД: 38.000,00 – по члану  32.067,02  динара;

ОпОр Нови Београд АД: 40.000,00 – по члану  31.403,27  динара;

ОпОр Прокупље МИ: 40.000,00 – по члану  12.988,24  динара;

ОпОр Пожаревац ВД: 32.000,00 – по члану  33.525,00  динара;

ОпОр Ниш ЈС: 38.000,00 – по члану  22.692,89  динара;

ОпОр Нови Београд РЗ: 32.000,00 – по члану  34.507,67  динара;

ОпОр Смедерево РД: 32.000,00 – по члану  18.058,30  динара;

ОпОр Ваљево МА: 40.000,00 – по члану  15.703,81  динара;

ОпОр Смедерево АЗ: 32.000,00 – по члану  15.510,00  динара;

ОпОр Звездара ЧМ: 32.000,00 – по члану  22.415,13  динара;

Б) Здравствено збрињавање

ОпОр Нови Београд ИЂ: 25.000

ОпОр Нови Београд БМ: 25.000

ОпОр Земун МБ: 30.000

ОпОр Зајечар ЂБ: 30.000

ОпОр Крагујевац ЂИ: 30.000

ОпОр Крагујевац ЧП: 25.000,00 –

ОпОр Прокупље ЛЗ: 20.000

ОпОр Зајечар УИ: 20.000

ОпОр Нови Београд ЧВ: 25.000

ОпОр Панчево ВР: 20.000

ОпОр Чукарица МБ: 20.000

ОпОр Нови Београд МГ: 20.00

ОпОр Нови Београд АЉ: 20.000

ОпОр Зајечар ФМ: 30.000

ОпОр Крагујевац МБ: 25.000

ОпОр Крагујевац МТ: 15.000

ОпОр Чачак НД: 15.000

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до 9. априла  2024. године. Захтеви који буду достављени од 1. априла  до 30. априла 2024. године, биће решавани почетком маја 2024. године.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Извршни одбор