На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 1. марта  2024. године, размотрио захтеве достављене у фебруару 2024. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Смедерево ТЈ: 35.000,00 – по члану  17.556,50  динара;

ОпОр Земун ЂЗ: 42.000,00 – по члану  14.409,00  динара;

ОпОр Ужице МВ: 35.000,00 – по члану  21.433,00  динара;

ОпОр Суботица ВС: 45.000,00 – по члану  11.408,59  динара;

ОпОр Прокупље КР: 32.000,00 – по члану  23.182,42  динара;

ОпОр Прокупље МБ: 40.000,00 – по члану  21.419,97  динара;

ОпОр Ниш ПС: 42.000,00 – по члану  16.035,83  динара;

ОпОр Шабац ДЗ: 40.000,00 – по члану  17.419,30  динара;

ОпОр Земун МЗ: 35.000,00 – по члану  10.914,24  динара;

ОпОр Пирот ТЉ: 39.000,00 – по члану  23.560,00  динара;

Б) Здравствено збрињавање

ОпОр Нови Београд ШС: 30.000

ОпОр Чачак ЈЂ: 25.000

ОпОр Ниш МО: 20.000

ОпОр Нови Сад ВЗ: 25.000

ОпОр Ниш МЗ: 25.000

ОпОр Прокупље МИ: 20.000

ОпОр Вождовац МТ: 25.000,00

ОпОр Земун МЉ: 25.000

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 7. марта  2024. године. Захтеви који буду достављени од 1. марта  до 31. марта 2024. године, биће решавани почетком априла 2024. године.

                                                                                                                                                Извршни одбор