На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 2. фебруара  2024. године, размотрио захтеве достављене у јануару 2024. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

ОпОр Суботица СР: 40.000,00 – по члану  16.167,63  динара;

ОпОр Раковица ЈТ: 34.000,00 – по члану  23.075,31  динара;

ОпОр Раковица КЗ: 34.000,00 – по члану  23.067,25  динара;

ОпОр Обреновац ММ: 34.000,00 – по члану  22.600,00  динара;

ОпОр Обреновац ММ: 34.000,00 – по члану  22.600,00  динара;

ОпОр Смедерево АЗ: 34.000,00 – по члану  13.729,66  динара;

ОпОр Краљево РЂ: 42.000,00 – по члану  22.660,20  динара;

ОпОр Зајечар БТ: 34.000,00 – по члану  22.755,87  динара;

ОпОр Лозница ЖТ: 34.000,00 – по члану  24.618,77  динара;

ОпОр Нови Сад ДГ: 36.000,00 – по члану  14.483,88  динара;

ОпОр Ћуприја ВД: 42.000,00 – по члану  15.554,97  динара;

Б) Здравствено збрињавање

ОпОр Смедерево МА: 30.000

ОпОр Панчево МЖ: 20.000

ОпОр Земун ВН: 30.000

ОпОр Земун ЂЉ: 12.000

ОпОр Чукарица ПЗ: 30.000

ОпОр Раковица СА: 15.000

ОпОр Нови Сад РД: 30.000

ОпОр Прокупље ШВ: 15.000

ОпОр Крагујевац РД: 25.000

ОпОр Стара Пазова ЦС: 30.000

ОпОр Нови Београд ПМ: 30.000

ОпОр Смедерево ДУ: 25.000

ОпОр Крагујевац МЈ: 30.000

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне 7. јануара  2024. године. Захтеви који буду достављени од 1. фебруара  до 29. фебруара 2024. године, биће решавани почетком марта 2024. године.

                                                                                                                                                Извршни одбор