Ha основу захтева Удружења војних пензионера Србије из јануара ове године, у коме је захтевано да се за лица која немају стан, бесповратни кредит преко Фонда за СОВО у висини од 20.000 евра, повећа на 30. 000 евра (због повећања цене квадрата) увећан је износ на 30.000 евра у динарској противвредности.

У Службеном војном листу број 26 од 20. јула 2023. године у члану 7. Правилника о изменама и допунама Правилника о употреби, условима и начину коришћења средстава за побољшање материјалног положаја корисника војне пензије без стана наведено је да се број ,,20.000“, замењује са ,,30.000“. Измена ступа на снагу осмог дана од објављивања у ,,Службеном војном листу“.

Од 2010 године корисницима војне пензије који су без стана дата je могућност да своје стамбено питање решавају и преко Фонда за СОВО (СВЛ. 32/2010) доделом бесповратног кредита у висини од 20.000 евра у динарској противвредности. По том основу до сада je своје стамбено питање решило око 2.300 војних пензионера. У последње време велики број корисника војних пензија изразило је незадовољство у односу на висину новчаних средстава, имајући у виду да je цена квадрата у скоро свим градовима у Србији достигла износ већи од 1.500 евра пo квадратном метру. У Београду се за тај износ није могло купити ни 20 квадратних метара стамбеног простора.

С обзиром на то да се у последње две године подела станова преко стамбеног органа МО, своди на неколико десетина, војни пензионери који у просеку чекају на етан више од 25 година и да су старосне доби изнад 75 година све више су заинтересовани да своје стамбено питање реше доделом бесповратног кредита. На тај начин одричу се станова већих структура који им пo правилнику припадају, и чињенице да врло мали број може да реши стамбено питање доделом станова које реализује Влада PC за припаднике снага безбедности (тзв. јефтини станови), имајући у виду да банке не одобравају стамбене кредите лицима старијим од 70 година.