На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 30. јуна  2023. године, размотрио захтеве достављене у јуну 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

ОпОр Зрењанин МЈ: 43.000,00 – по члану  17.121,70  динара;

ОпОр Нови Сад СС: 30.000,00 – по члану  22.173,00  динара;

ОпОр Нови Београд ЛВ: 43.000,00 – по члану  19.579,00  динара;

ОпОр Ниш МБ: 35.000,00 – по члану  17.053,12  динара;

ОпОр Вождовац БН: 35.000,00 – по члану  18.702,64  динара;

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Смедеревска Паланка ГД: 25.000,00 –

ОпОр Ниш ВШ: 20.000,00 –

ОпОр Земун СБ: 20.000,00 –

ОпОр Панчево ЂП: 15.000,00 –

ОпОр Чукарица ПЗ: 30.000,00 –

ОпОр Прокупље АЛ: 30.000,00 –

ОпОр Ниш ВГ: 30.000,00 –

ОпОр Прокупље СМ: 10.000,00 –

ОпОр Нови Сад ВС: 15.000,00 –

ОпОр Нови Сад РС: 20.000,00 –

ОпОр Нови Београд МС: 20.000,00 –

ОпОр Нови Београд ЈС: 25.000,00 –

ОпОр Крагујевац КМ: 15.000,00 –

 Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до 7. јула  2023. године. Захтеви који буду достављени од 1. јула до 31. јула 2023. године, биће решавани почетком августа 2023. године.

                                                                                                                                                Извршни одбор