На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. јуна  2023. године, размотрио захтеве достављене у мају 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Звездара БГ: 42.000,00 – по члану  8.787,25  динара;

ОпОр Палилула РР: 45.000,00 – по члану  11081,61  динара;

ОпОр Зајечар ТМ: 35.000,00 – по члану  18.101,19  динара;

ОпОр Нови Сад СД: 33.000,00 – по члану  12.828,20  динара;

ОпОр Звездара КТ: 35.000,00 – по члану  16.805,39  динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Вождовац СМ: 30.000

ОпОр Краљево ВНД: 20.000

ОпОр Земун МС: 25.000

ОпОр Земун  МБ: 20.000

ОпОр Чукарица ЧМ: 30.000

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до 8. јуна  2023. године. Захтеви који буду достављени од 1. јуна до 30. јуна 2023. године, биће решавани почетком јула 2023.

                                                                                                                                                Извршни одбор