На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5.маја 2023. године, размотрио захтеве достављене у априлу 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези с ачланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

ОпОр Смедерево РД:35.000,00 – по члану 11.958,98 динара;

ОпОр Бела Црква СБ:33.000,00 – по члану  17.886,79 динара;

ОпОр Прокупље МИ:35.000,00 – по члану 10.723,98 динара;

ОпОр Панчево ЊЈ:35.000,00 – по члану 13.341,02 динара;

ОпОр Вождовац ВС:35.000,00 – по члану 15.384,39 динара;

ОпОр Ваљево МА:35.000,00 – по члану  12.940,20 динара;

ОпОр Зрењанин СП:36.000,00 – по члану  6.021,64 динара;

ОпОр Стара Пазова ВГ:37.000,00 – по члану  15.617,00 динара;

ОпОр Крагујевац ВЗ:43.000,00 – по члану  10.941,62 динара;

ОпОр Ужице ЈМ:43.000,00 – по члану  11.746,62 динара;

ОпОр Чачак СЈ:33.000,00 – по члану  11.669,5 динара;

ОпОр Нови Сад БМ:35.000,00 – по члану  12.189,31 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2.Правилника, без ограничења по издржаваном члану:

ОпОр Ниш МИ: 15.000

ОпОр Ниш МО:  30.000

ОпОр Лозница ЖТ: 35.000

ОпОр Звездара БС: 30.000

ОпОр Врање ШМ: 25.000

ОпОр Земун ДС: 20.00

ОпОр Вршац ПМ: 20.000.

ОпОр ГА: 10.000

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 8. маја 2023. године. Захтеви који буду достављени од 1.  до 31. маја 2023. године, биће решавани почетком јуна 2023.

                                                                                                                                                Извршни одбор