На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 3. априла  2023. године, размотрио захтеве достављене у марту 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

ОпОр Панчево СД: 35.000,00 – по члану  13.487,17 динара;

ОпОр Нови Сад ВД: 33.000,00 – по члану  21.499,41 динара;

ОпОр Зајечар МД: 45.000,00 – по члану  7.504,00 динара;

ОпОр Нови Београд АД: 35.000,00 – по члану  13.254,10 динара;

ОпОр Ниш ДГ: 35.000,00 – по члану  17.591,86 динара;

ОпОр Панчево ЧА: 30.000,00 – по члану  20.707,66 динара;

ОпОр Пожаревац ИМ: 33.000,00 – по члану  21.120,00 динара;

ОпОр Крагујевац МБ: 37.000,00 – по члану  17.358,28 динара;

ОпОр Зајечар ЂБ: 35.000,00 – по члану  15.188,04 динара;

ОпОр Ужице МС: 33.000,00 – по члану  17.774,62 динара;

ОпОр Звездара ЧМ: 33.000,00 – по члану  5.503,16 динара;

ОпОр Пирот ТЉ: 35.000,00 – по члану  19.11173 динара;

ОпОр Панчево ЈН: 34.000,00 – по члану  12.311,41 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Вождовац МТ: 30.000

ОпОр Нови Београд МЉ: 20.000

ОпОр Вождовац ТС: 20.000

ОпОр Прокупље ЈМ: 20.000

ОпОр Прокупље ШВ: 20.000

ОпОр Ниш ВС: 10.000

ОпОр Ниш ЖА: 20.000

ОпОр Крушевац КМ: 20.000

ОпОр Панчево ЂБ: 15.000

ОпОр Зајечар ТГ: 20.000

ОпОр Нови Сад СМ: 20.000

ОпОр Нови Београд АЉ: 25.000

ОпОр Крагујевац ДБ: 20.000

ОпОр Земун КП: 20.000

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до 10.априла  2023. године. Захтеви који буду достављени од 1. априла до 30. априла 2023. године, биће решавани почетком маја 2023.

                                                                                                                                                Извршни одбор