Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 126 gostiju na mreži
Поновно обраћање Удружења Уставном суду Србије
петак, 18 мај 2018 10:29

Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је председници Уставног суда Србије Весни Илић Прелић акт следеће садржине:

 

Удружење војних пензионера Србије поднело je Уставном суду, 25. априла 2016. године, Иницијативу за покретање поступка ради оцене уставности и сагласности са општеприхваћеним правилима и потврђеним међународним уговорима Закона о привременом уређењу начина исплате пензија („Службени гласник РС“, бр. 116/2014), поводом које је оформљен предмет IУз-351/2015.

 

 

На сајту Уставног суда, објављено je да ће I Велико веће о иницијативама расправљати у II/2017, па у III/2017 кварталу 2017. године, а потом у I/2018 кварталу 2018. године.

 

О наведеној иницијативи Уставни суд још није расправљао. Мишљења смо да су се стекли услови да Уставни суд о инцијативама расправља и донесе адекватну одлуку.  Државни органи и представници мађународних институација, констатовали су да је извршена финансијска консолидација, да је смањен буџетски дефицит и јавни дуг, да је повећан бруто друштвени производ, да је учешће пензија у бруто друштвеном производу сведено и испод 11 одсто и смањено издвајање за пензије из буџета на 39 одсто због којих је донет Закон. Истовремено упозоравају да се од почетка 2018. године спорни закон налази у својеврсном правном вакууму.

 

У складу са изнетим, тражимо да Уставни суд што пре по поднетим иницијативама донесе одлуку јер свако одуговлачење је неоправдано и ствара услове за покретање судских поступака пред домаћим и међународним судовима.

  

Додај коментар