Због великог интересовања чланова Удружења и војнопензионерске популације везаним за састанак министра одбране господина Александра Вулина са делегацијом УВПС у којој су били председник Љубомир Драгањац, потпредседник Светомир Обренчевић и председник Извршног одбора ГО Зоран Вучковић, доносимо излагање председника и забелешку на основу излагања министра Вулина.

Председник Удружења Љубомир Драгањац, уахваљујући министру Вулину што је упркос многобројним дрђавничким обавезама, одвојио време да би саслушао проблеме и помогао у решавању статусних, материјалних и других питања који тиште војнопензионерску популацију, изнео је следеће податке и оцене:

 

 

  1. 1. Здравствена заштита и здравствено осигурање

 

Припреме за доношење Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника трају више година. Ова делатност остварује се по Закону који је донет 1994. године. Доношење новог закона неопходно јер се на основу поменутог закона не могу доносити подзаконска акта и правилници. Делимично смо упознати са предлогом новог Закона и мишљења смо да права не требају да се смањују. Што се проширење права на здравствено осигурање на цивилна лица запослена у МО и ВС тиче, то је прихватљиво уз одговарајуће повећање капацитета здравствених установа. Проширење права на здравствену заштиту запослених у МУП и другим органима безбедности је веома проблематично јер велики број тих припадника не би могло да остварује примарну заштиту у војноздравственим установама, а лечење у војним болницама за већину тих лица било би нерентабилно.

 

Накнаде за боловање до 30 дана и преко 30 дана и рефундација плата за официре, подофицире и војнике по уговору за период од децембра 2012. године до јуна 2017. године исплаћиване су oд средстава из доприноса за здравствено осигурање у износу од 4 милијарде и 165 милиона динара од чега је за накнаде за боловање до 30 дана исплаћено око 2,9 милијарди динара, што је у супротности са Правилником о платама и Законом о здравственом осигурању.

 

Више пута смо указивали на штетне последице оваквог решења и да због тога постоје велики проблем у снабдевању лековима и санитетским материјалом. Ваш предходник нам је обећао да се у 2018. години неће тако поступати, па молимо да се то испоштује. Сматрамо да у наредном периоду треба направити динамику повраћаја средстава која су дата за исплату боловања до 30 дана.

 

Снабдевање лековима из војних апотека потпуно је обезвређено. Реализација по рецептима износи око 10%, па су војни пензионери упућени на набавку лекова у цивилним апотекама који су за 10 – 15% скупљи у односу на лекове из војних апотека.

 

Исплата путних и других трошкова преко Фонда СОВО војним пензионерима је у великом закашњењу, чека се дуже од три месеца а у питању су значајни износи који се издвајајау од редовне пензије.

 

Неопходно је стручним усавршавањем кадрова и опремањем обезбедити да здравствена заштита не заостаје у односу на цивилне ЗУ, а системом плата спречити одлазак најстручнијих кадрова.

 

  1. 2. Стамбено обезбеђење војних пензионера

 

Стамбено обезбеђење за 8.718 војних пензионера и даље је нерешив проблем. Скоро сваки четврти војни пензионер нема решено стамбено питање а њих 4.221 или сваки девети нема никакав стан. У неусловним војним објектима и војним хотелима више од двадесет пет година станује око 900 породица.

 

Управо због оваквог стања са великим задовољством примљена је Ваша најава да ће се у наредном периоду тај проблем решити изградњом 30.000 станова.

 

Више пута смо предлагали да се одлукама о додели станова по групама обезбеди да станове добијају лица са приближно истим бројем бодова, без обзира којој групи припадају. Досадашње одлуке о додели станова по групама то нису обезбеђивале и биле су на штету војних пензионера. Припадајући стан војни пензионер не добија иако има и до 30 бодова више у односу на професионално лице. Очекујемо да ће у будућем периоду станове добијати лица која имају највише бодова.

 

Реализација уговора између МО и Републичке дирекције за имовину Р. Србије по коме је град Ужице за објекте „Клуб Војске“ и касарну „4.јули“ требало да изгради до краја 2016. године 118 станова је у великом застоју. До сада је предато само 10 станова, што код војних пензионера изазива велико незадовољство јер су се надали да ће уговор бити у потпуности испоштован.

 

Најављена размена власништва у Новом Саду и Крагујевцу није реализована. Молимо да се тај процес убрза јер би се на тај начин стамбено решио велики број војних пензионера.

 

Откуп неуређених станова је неповољан и сматрамо да треба да се цена откупа умањи за део трошкова уређења.

 

Покренути проблеми око становања у Спорском рекретивном центру „Сурчин“ и плаћање високих комуналних трошкова у касарнама у Новом Саду још увек нису решени. (Азбестно насеље, насилно усељен велики број лица, трошкови струје и воде од 20.000 -30 000 хиљада).

 

  1. 3. Иницијатива за враћање пензијско-инвалидског осигурања војних осигураника у Фонд СОВО.

 

Систем СОВО који је обухватао, пензијско инвалидско и здравствено осигурање, стамбено обезбеђење и социјалну заштиту интензивно је нарушаван и разграђиван у периоду од 2007 до 2012. године. Законом о Влади 2007. године СОВО је стављено у надлежност Министарсву за рад и социјалну политику али то никада није реализовано. Разбијање је настављено изменом појединих чланова Закона којим се регулише начин усклађивања пензија тако да се то не остварује у односу на плате професионалних лица већ у складу са Законом о ПИО Р. Србије. Оваквом изменом у врло кратком времену дошло је до великих разлика у износима пензија за лица истога чина и положаја само у различито време пензионисања. Коначно разбијање система СОВО завршава се одласком ПИО из Фонда СОВО у Републички фонд за ПИО и изменама Закона о пензионисању професионалних војних лица.

 

Данас није прилика да се по овом питању води шира расправа али желимо да се овај проблем разрешава кроз формирање једне студијске радне групе која би сагледала садашње стање пинзиског и инвалидског осиграња и предложила доношење новог Закона о социјалном осигурању војних осигураника.

 

  1. Подршка Министарства одбране за решавање текућих проблема.

 

-                      Закључцима Владе Р. Србије од 2015 до 2017. године омогућен је војним пензиомнерима једнократна исплата разлике пензија што је огромна већина то и остварила. Међутим око 3000 војних пензионера и наследника то право није остварило због неажурности судова, нерешеног наследства, болести и др. Удружење је доставило захтев Министарсву за рад да се та могућност продужи и на 2018. годину па молимо вашу подршку.

 

-                      Тренутно највеће незадовољство код војних пензионера изазива примена Закона о привременом начину испалте пензија којим је обухваћено 96% војних пензионера. Очекивали смо да ће то бити укинуто после три године како је било у нацрту закона али то изгледа да ће бити трајна мера. Сматрамо да нема оправдања ни законитости за такво поступање и тај закон треба одмах укинути.

 

-                      Почетком године покренули смо иницијативу за доношење Закона о допуни Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара којим би се војни пензионери ослободили плаћања пореза на оружје које су купили по одлуци Савезног секретара за народну одбрану од 25.09.1973. године. Нашу иницијативу Министарсво финансија је прихватило као иницијативу за измену тог Закона али још увек није ништа конкретно урађено. Молимо Вашу подршку да се покрене процедура за измену тог Закона.

 

-                      Скоро у свим градовима наше општинске и месне организације имају проблема по питању простора за рад. Веома смо заинтересовани да нам се издају простори у стамбеним зградама који дуже времена нико не користи. За те просторе спремни смо да плаћамо комуналне трошкове и да их напустимо по вашем захтеву.

 

Господине министре,

 

На изузетан одјек и подршку војно пензионерске популације наишле су ваше одлуке и залагање за снажење Војске Србије и система одбране.

 

Ваше присуство и обраћање старешинама ратне Команде 3.А у Нишу, откривање споменика народном хероју мајору Милану Тепићу и предавање на Војној академији генерала Лазаревића и других ратних команданата о одбрани од НАТО агресије и терориста на Косову и Метохији 1998 – 1999. године представља значајан заокрет у односима високих државних функционера према браниоцима отаџбине.

 

Хвала Вам што враћате веру у старешине које ничим нису обрукале свој народ, државу и узвишену професију.

 

Вама, Министарству одбране и Војсци Србије желимо пуно успеха у јачању система одбране и Војске Србије.

 

 

Из обраћања министра одбране Александра Вулина делегацији Удружења војних пензионера Србије

 

Министар Александар Вулин рекао је да Министарство одбране и Војска Србије  чине све, и да ће у наредном периоду наставити дараде на томе, да се подигне стандард не само активних припадника Војске Србије, већ и оних старешина који су у пензији, како би сви могли да осете да ту припадају, да ће држава увек бити на њиховој страни и да ће им се наћи у помоћи, нагласио је министар.

У одговору на постављена питања о Закону о здравственом осигурању и здравственој заштити војних осигураника, министар Вулин је изложио да је Закон у припреми, да се у његовом нацрту неће мимоићи став и мишљење војних пензионера, а да се у коначној верзији неће умањити права војних осигураника, већ  и  могућност за проширење праваРекао је и то да се разматра могућност да се овим законом обухвате и припадници МУП-а и БИЕ, али је још то у разматрању и да је дискутабилно јер пензионери тадва државна подсистема нису уплаћивали у војни фонд за здравство.

Што се тиче накнаде за боловање професионалних припадника, министар се сложио да се та исплата не врши у складу са законом, па за боловање до 30 дана треба средствада обезбеди послодавац. Вулин је рекао да ће се заложити дасе то у наредном периоду превазиђе.

Посебно је нагласио да неће бити несташице лекова у војним апотекама, јер је из буџетске резерве обезбеђено 400 милиона за њихову набавку.Упознат је са проблемом око новчаних издатака у вези са набавком лекова у цивилним апотекама, те да ће се у наредном периоду ићи у јавну набавку заједно са РФЗО, што је исплативије.

У вези са кашњењем надокнаде путних трошкова залечење ван места боравка  КВП, одговор је пружио директор Фонда за СОВО, нагласивши да је проблем код Команди гарнизона који уместо да налоге на исплату одмах достављају Фонду за СОВО, задржавају их по два до три месеца, а да се тренутно обрађују налози из месеца септембра. До краја године,како је речено, биће исплаћени сви заостали дугови. Министар је наложио директору да припреми допис према свим командама гарнизона за брже достављање налога.

У погледу стамбеног обезбеђења, министар Вулин је у потпуности упознат са свим проблемима и пренео делегацији Удружења да ће се врло брзо отпочети са реализацијом изградње 30.000 станова, који који ће бити опредељени за Војску МУМ и БИА. Станови ће финансирати држава.

Поред проблема за 118 станова у Ужицу које локална самоуправа треба да преда МО, по основу размене власништва за Дом ВС и касарну у Крчагову, навео је да је исти проблем и у Нишу, где је на рачун земљишта око аеродрома и локације у центру града још ништа није урађено и да ће се у том працу реаговати.

Такође је нагласио да је велики проблем у решавању стамбених потреба у Крагујевцу, Краљеву, Нишу и Новом Саду. Наговестио је и изградњу станова у Ваљеву.

Од новосаграђених станова у наредном периоду поделиће се 12  станова у Н. Саду у Београду - на Бежанијској Коси завршава се још око 40 станова. До краја године ће бити понуђено око 200 неуређених станова за поделу.

Ситуација по питању коришћења станова у насељу Сурчин јеминистру позната , са нагласком да има доста продица који користе легално, али и оних који су усељени нелегано, а да већина њих углавном не плаћа накнаде за становање,  што је противправно и противзаконито.

Што се војних пензионерима који још увек нису (због судских пресуда) наплатили заостали дуг преко Фонда ПИО тиче,  министар Вулин ће се заложиће код министра за рад, запошњавање и социјалну заштиту да се рок продужи и у 2018 години.

Било је речи и о доношењу прописа о усклађивањуразлике у пензијама за лица истог чина и положаја који су пензионисани у различито време и по различитим прописима, о укидању Закона о привременом начину исплате пензија и покретању иницијативе за враћање пебзијског и инвалидског осигурања војних осигураника у Фонд за СОВО.

По питању ослобађања плаћања пореза за наоружање, министар подржава захтев УВПС и војних пензионера, али то није у његовој надлежности, већ Министарства за буџет и финансије.

Министар је сагласан да се простори у власништву МО могу дати на коришћење Удружењу војних пензионера, то јест општинским и градским организацијама, уз одређену новчану накнаду. Сагласан је да тамо где има слободних простора који су у власништву МО, могу се дати Удружењу Војних Пензионера за коришћење Општинским организацијама уз одређену новчану надоканаду.

Министар Вулин је нагласио даће се 4. децембар обележавати као Дан ветерана, учесника свих протеклих ратова, а даће се у ратној сали Генералштаба ВС исписати имена палих бораца у протеклим ратовима, као захвалност и сећање на пале борце у добрани отаџбине.